Bună Vestire

Strânsesem într-un ropot

noi, de azi şi de ieri,

înalte chimii ale inimilor

până ce ploaia se născuse din ele. 

Scriu despre zborul alb

cu litere mici şi ovale,

libertăţi neuitate printre cadenţe de timp.

 

Am visat într-o zi fericirea îmblânzindu-ne iar.

Ajungea pe pământ cântată de-o ploaie,

în joc de fluture-curcubeu.

 

Iar peste chipul apei curgeau raze de soare. 

Revărsau seninul, tăriile, glasul aprins

al omului nou şi noului azi,

vestirile noului gând.