CONFIDENŢIALITATE

 • Pentru a trimite un mesaj prin intermediul formularului de contact, click aici.

 

Politica de confidenţialitate

Accesarea acestui site de către dumneavoastră se supune Politicii de confidenţialitate şi implică acceptul dumneavoastră cu privire la aceasta, reprezentând o înţelegere între părţi.

Societatea noastră are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Societatea noastră nu promovează spam-ul şi nu furnizează adresa dvs. de e-mail unor terţi. Societatea noastră garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor celor care completează formularul de contact sau trimite email-uri către administratorul site-ului pentru comenzi.

Firma colectează date cu caracter personal şi date cu caracter special (CNP), pe pagina Site-ului său, numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, în următoarele scopuri:

 • validarea, expedierea şi facturarea comenzilor către acesta;
 • rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele/serviciile achiziţionate de către acesta;
 • pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
 • trimiterea de newslettere şi/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic;
 • contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;
 • contactarea acestuia, în chestiuni de relaţii cu Clientii;.

Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm?

Vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • informații de contact, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, pentru a vă putea factura şi oferi serviciile;
 • în cazul unor comenzi de studii astrologice, datele absolut necesare pentru a vă putea oferi serviciile cerute sunt: data naşterii, ora şi locul naşterii;
 • în cazul unor comenzi de studii astrologice, puteţi să specificaţi motivul comenzii sau să ne sugeraţi direcţia în care să ne focusăm în studiul alcătuit, sau să ne împărtăşiţi problemele personale – în cazul acestora garantăm confidenţialitate.

Drepturi

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art 12);
 • dreptul de acces la date (art 13);
 • dreptul de intervenţie asupra datelor (art 14);
 • dreptul la opoziţie (art 15);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17);
 • dreptul de a vă adresa justiţiei (art 18).

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată şi trimisă la adresa de e-mail specificată pe site.

Societatea nu garantează în nici un mod securitatea şi/sau confidenţialitatea nici unei informaţii transmise prin orice mijloace de comunicaţii electronice către site sau către adresele de e-mail ale operatorului/administratorului site-ului, ci numai faptul că societatea noastră nu va face publice datele respective. Societatea nu îşi asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de erori ale softului cu care este conceput şi găzduit site-ul. De asemenea nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduieşte site-ul.

Conținut înglobat de pe alte situri web

Articolele din acest sit pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt sit web.

Aceste situri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară a terților și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel sit web.