Simplele taine ale zilelor simple

Într-o zi obişnuită, în capul meu e ca într-un caleidoscop. Gânduri de toate formele şi culorile mă ademenesc şi mă cuprind în ele ca şi cum mă hipnotizez singură cu suita interminabilă de impulsuri mentale ce devin idei, poveşti, întrebări, teorii felurite. Mă fură ca valurile gândurile mele. Mă identific mult, deci, cu actul de a gândi şi-apoi de-a pune în ordinea cuvintelor şi-a altor mijloace de expresie ceea ce îmi rezultă ca înţelegeri şi raţiuni. Incomplete şi imperfecte, dar ale mele, trecute prin migala lor.

Şi-aşa, prinsă în traficul aglomerat ce-mi zumzăie pe drumurile minţii, mă pomenesc rareori şi puternic cu câte o dovadă a unei alte realităţi pe care de obicei o iau de bună şi-o las să fie fără prea multe intervenţii conştiente: aceea că am un corp fizic cu o inteligenţă la fel de interesantă, cu ştiinţa lui specială, rafinată, delicată. Mai ştiu atunci şi că acestui corp nu-i trebuie doar o curăţenie exterioară, ci şi una interioară; că de cele mai multe ori aceste două curăţenii vin prin respingerea a ceea ce ar fi de prisos, zdrăngănitor şi artificial: de la accesorii forţate, operaţii estetice exagerate, haine nefireşti nouă la E-uri de toate felurile; de la lipsă de sport la prea multă epuizare prin mişcare; de la nopţi irosite şi neodihnă la colegi de aşternut nepotriviţi.

E o perioadă excelentă aceasta, a trecerilor de planete prin Taur – un principiu eminamente instinctual şi senzual, conectat la inteligenţa plăcerilor naturale –, pentru a ne readuce atenţia la corpul fizic ce ne găzduieşte şi ne conţine. Siguranţa aceasta calmă ce rezultă când, dincolo de ce-i în afara ta, revii în interior, îţi simţi mişcările, îţi auzi propriul glas, te bucuri de un gust bun, de un parfum, de o atingere simplă, confortabilă, de pământul de sub picioare…, siguranţa aceasta face atât de mult, încât îţi dai seama că, de fapt, o viaţa întreagă de alergătură după securitate exterioară, după asigurarea unui viitor previzibil nu face mai nimic dacă uiţi cum să locuieşti în tine şi să te regăseşti în lucruri simple.

Școala naturaleţii, este, după părerea mea, pură artă şi frumuseţe.

 

* Notă: Până pe 9 iunie Venus va tranzita Taurul, urmând ca după această dată să rămână în acest semn doar Uranus, planetă lentă.

<   >