Funcţiile inferioare în astrologie. Aerul (III)

AstroText iunieContinuăm discuţia despre funcţiile inferioare în astrologie reflectate în astrograma natală ca elemente în care nu există planete şi încercăm să extragem cât mai pătrunzător atmosfera din jurul unui nativ care nu are activată latura de tip aer.

Să stabilim pentru început care a fi atributele acestui element, atât în lumea stărilor interioare ale persoanei, cât şi în exteriorul său, în interacţiunile şi întâmplările pe care le atrage.

Aerul corespunde raţiunii, capacităţii minţii de a evalua obiectiv, legând informaţii, corelându-le într-un fir logic, formulând concluzii care rămân valabile, prin corectitudinea lor, indiferent de persoana care le aplică. Altfel spus, spre deosebire de apă, care cere conectarea la emoţii şi evaluarea situaţiilor în termenii pur subiectivi ai lui “Ce simţi acum?”, aerul reprezintă abilitatea noastră de a ne distanţa şi de a răspunde la întrebări din registre ca “Ce înţelegi de aici?”, “Cum îţi explici acest fapt?”, “Cum funcționează acest mecanism?”, “Care sunt principiile de manifestare ale acestui proces?”. Astfel, atunci când suntem conectaţi la elementul aer, suntem înclinaţi să ne formulăm strategiile făcând apel la acumularea datelor, sortarea lor, stabilirea de conexiuni între diverse informaţii pe bază de asemănări/diferenţe între ele, la schematizări şi structurări de idei.

Dintre solidele platonice, aerul este asociat octaedrului. Urmărindu-i geometria, observăm concordanţa acestei forme cu legile care guvernează elementul analizat: aşa cum în cadrul octaedrului dintr-un vârf se ramifică mai multe laturi, tot aşa, pornind de la o informaţie, mintea raţională poate găsi o reţea de conexiuni cu alte faţete ale problemei sau poate descompune o noţiune în subcategorii (ca un exemplu simplist, pornind de la termenul de pădure, ne putem gândi la pădure tropicală, de foioase, de conifere etc.). Aceeaşi reprezentare a octaedrului ne indică, dinspre mijlocul lui spre vârfuri, şi traseul invers: mai multe date disparate sunt ghidate prin raţiune către un rezultat final (asemeni problemelor de matematică, unde pornim de la datele din ipoteză şi căutăm pe baza lor rezolvarea finală).

Notă: Articol publicat iniţial în Revista AstroText a Şcolii de astrologie Fidelia. Citeşte aici textul integral!